Güç ve kuvvetine güvenenleri zelil ve hakir eden:Yâ Müzillü c.c

Makam ve mevkilerine güvenenler,yaramazlık yapanlar,insanları hor ve hakir görenler bu ismi celilin hükümdarlığından kendilerini kurtaramazlar.Kanaatkârlar aziz,tamahkarlar zelil insanlardır.

Gücüne ve varlığına güvenerek zayıf kimseler ezmek isteyenlere.

Zalim ve hasetçilerin şerrinden korunmak isteyen kimseler,bu ismi şerifi (75) defa “Yâ Müzillü celle celalühü”  diye okuduktan sonra ”  başını Secdeye koyar:” Ey Allah’ım! beni ……….şunun şerrinden emin eyle..” diye dua eder ise Allahü Teâlâ duasını kabul eder ve korur.

Kaynak:Esma-ül Hüsnanın sırları(Arif Pamuk)