Yavuz Sultan Selim ,Mısır Seferi’nden sonra Fethettiği beldede adâlet ve
Otoriteyi tesis için, bir süre kalmak ister.
Bunun için hazırlıklar yapılır ve padişahın otağ-ı hümâyunu kurulur. Sultanın çadırını temizlemekle vazifeli
Kadınlardan biri, akşamları çadıra dönen
Yavuz’u o gün ilk defa yakından görür ve
O andan sonra onun sevgisiyle yanmaya başlar.
Zamanla bu sevgi, bir sevdâ olur Mısırlı kadının yüreğinde.
O, düştüğü derdin çaresizliğini bilir;
Fakat bununla birlikte çâre aramaktan geri durmaz.

Bir cuma günü Koca Yavuz çadırdan çıktıktan sonra
Bir tanıdığına yazdırdığı kâğıdı,
Sultanın yastığının yanına iliştiriverir.

Kâğıtta; ‘Derdi olan neylesin?’ yazmaktadır.

Sultan, gece istirahatına çekildiğinde
Yastığının yanında bulduğu kâğıtta yazılı bu ümitsiz cümleye,
Bir karşılık yazıp yastığının altına bırakır.
Kadıncağız sabah, ‘Acaba sultan cevap yazdı mı?’
Heyecanıyla -belki de biraz ümitle- yastığın altına bakar ve
Kâğıdının arkasına bir şeyler yazılmış olduğunu görür.
Sırdaşına okuttuğu bu notta

‘Derdi olan söylesin!’ yazmaktadır.

Kadıncağız en azından derdini anlatabileceği düşüncesiyle
Biraz da olsa sevinir, ümitlenir bu cümleyle.
Fakat padişahın celâdeti onu korkutmaktadır.
‘Şîrlerin pençe-i kahrında lerzân olduğu’
Koca Yavuz’a böyle bir şey söylemek kolay mıdır?!..
Bu defa kadın,

‘Korkuyorsa neylesin?’
Yazılı bir kâğıt bırakır sultanın yastığının altına ve
Ertesi günü sabırsızlıkla bekler.
Ertesi sabah yine yastığın altına heyecanla bakar;
Sultanın kaleminden çıkan,

‘Hiç korkmasın, söylesin!’

Yazısını görünce kadının ümidi biraz daha artmıştır.
Hiç olmazsa kendini yakıp kavuran derdini söyleyecek,
Kabul görmese de, derdinden bir nebze olsun kurtulacaktır. Kadıncağız bütün cesaretini toplayıp akşam
Sultanın gelme vaktinde çadırın girişinde bekler.
Birazdan Koca Yavuz, bütün haşmetiyle görünür;
Hâlinden, duruşundan kadının
Kendisine bir şeyler söylemek istediğini fark eder:

‘Söyle!’ der kadına. Edeble el-pençe duran
Kadın titremeye başlar ve dizlerinin bağı çözülür.
Padişah gür sesiyle ikinci defa ‘Söyle!’ deyince,
Kadın, heyecanından sadece;
‘Efendim!’ der ve gerisini getiremez;
Koca Sultan’ın celâdetinden duyduğu heyecanla yere yığılır ve
Ruhunu oracıkta Rabb’ine teslim eder.
Herkesi bir telâş ve heyecan sarsa da, gözler
Koca Yavuz’dadır.
Meseleyi günlerdir hisseden
Yavuz’un bu tablo karşısında yüreği yanar, gözleri dolar ve şöyle der:

‘Hakîkî âşık odur ki, sevdiği uğruna kalbi dursun!”