Sıkıntı-Öfke ve sabırsızlık için okunacak Âyet-i Kerim

Sıkıntıyı,öfkeyi ve sabırsızlığı gidermek için En’am  Sûresi 13 ncü Âyet-i Kerim okunabilidiği...

Read More