El-Muktedir (Celle Celâlühü)

Muktedir İktidarı ve kudreti sonsuz olan ve herşeye muktedir bulunan Cenab-ı Hak buyuruyor:...

Read More