El-Mukaddimü (Celle Celâlühü)

Mukaddim Dilediğini maddii manevi nimetler verip öne geçiren, istediğini var veya yok etmekte...

Read More