El-Muahhiru (Celle Celâlühü)

Muahhır Dilediğini bir hikmetten dolayı erteleyen Mukaddim ve Muahhir isimlerinden birini...

Read More