Malikü’l Mülk (Celle Celâlühü)

Malikü’l Mülk Mülkün ebedi sahibi Kainat, mülk ve servetin hakiki sahibi, bütün varlık...

Read More