Kadir gecesinin önemi, Kadir Kadir gecesinden nasıl dua etmek gerekir?

En nurlu ve feyizli geceyi Kadir Gecesinde idrak ederiz. Kur’ân’da adı geçen tek ay...

Read More