El-Hamid (Celle Celâlühü)

Hamid Hamd-ü sena olunan. Hamd edilen, övülen, övgüye layık bulunan. Cenab-ı Hak buyuruyor:...

Read More