El-Ganiyyü (Celle Celâlühü)

Gani Çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan. Kendi dışındaki her şey O’na muhtaç. Cenab-ı...

Read More