El-Berru (Celle Celâlühü)

Berru Mahlukatına lütfu ve keremi bol olan, iyilik eden, vaadin yerine getiren. İyilik edenleri...

Read More