El basir celle celalühü

Basîr Her şeyi gören, çok iyi gören Hakkıyla gören. Sonsuz ve nihayetsiz her şeyi görendir. Bütün...

Read More