İslam dini Allah’ın ilk insandan itibaren tüm insanlık için geçerli kıldığı olgun akıl dinidir. Kuralları dönem dönem Museviyet ve İseviyet olarak şekillenen ve olgunluğunu Hz. Muhammed (sav) döneminde kazanan bu yolda, insanların bilmesi gereken en önemli şey, İslam’ı yaşarken samimi olması gerektiğidir. Pek çok insan, ekonomik durumundan şikayetçi olabilir. Ekonomik durumun azlığı durumunda ise pek çok müslüman kardeşimiz bu sıkıntının gitmesi için öncelikle Allah’a dua etmelidir. Halk arasında bu dua genel olarak rızık duası olarak da bilinir.

Peki bugün bilinenin aksine, sadece söz anlamında dua edilerek Allah insanların rızkını artırır mı? Allah hangi durumlarda insanın rızkını artırır? Allah, ekonomik olarak aile, toplum, bireyi hangi durumlarda rızıklandırır. Bu yazımızda sizlere rızık konusunda Kuran ayetlerine dayanarak sizlere bilgi vermek istiyoruz. Bu yazıda verilen bilgiler, alışılagelen kurallar değil, tam tersine akılcı bir üslup ile yazılan ifadelerdir. Dikkatlice okumanızı ve bakış açınızı buna göre belirlemenizi tavsiye ederiz.

TEŞEKKÜR EDEN KULLARIN RIZKI ARTAR

Yüce Allah bu konu hakkında Kuran’da şöyle buyurmaktadır:

“Rabbiniz şöyle buyurmuştu: “Andolsun, eğer şükrederseniz gerçekten size arttırırım ve andolsun, eğer nankörlük ederseniz, şüphesiz, benim azabım pek şiddetlidir.” (İbrahim Suresi 7. Ayet)
Yüce Allah’ın da belirttiği gibi, rızık artmasının ve ekonomik durumun güçlenmesinin en önemli hususu teşekkür etmekten geçmektedir. Yani şükretmek. Peki nasıl teşekkür etmek yani şükretmek gerekir. Samimi şükür nasıl olur ve Allah hangi teşekkürü samimi görür?

Rızkın artması, ekonomik durumun güçlenmesi gibi konuları çözmek için şu 2 hususa dikkat etmenizde fayda var:

Maddi rızkın çok olması huzur getirir mi?

Maddi rızkın yanında manevi rızık içinde dua etmek gerekir mi?
Sadece maddi rızık için dua ederseniz ve bunun için gayret ederseniz, sadece maddi rızka sahip olursunuz. Peki ya manevi rızkınız? Hiç bu noktada düşündünüz mü?

Maddi ve manevi rızık, birbirini tamamlayan 2 önemli unsurdur. Yüce Allah’a öncelikle sizi hayat sahibi ettiği için teşekkür edin ve samimi olun. Allah’a hem ekonomik durumunuzu düzeltmesi için ve hem de manevi anlamda sizi huzura kavuşturması için istekte bulunun. Yüce Allah sizleri ummadığınız bir yerden rızıklandırabilir. Yani sizleri rahatlığa kavuşturabilir.

Bu konu hakkında bir ayette şöyle buyrulmaktadır:

Ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah’a tevekkül ederse, O, ona yeter. Elbette Allah, kendi emrini yerine getirip-gerçekleştirendir. Allah, her şey için bir ölçü kılmıştır. (Talak Suresi 3. Ayet)
Allah’ı tek dost ve veli edinmek, O’na teşekkür etmek ve O’nun için yaşamak; rızkın artmasına sebep olur. Samimiyetsiz, Allah’ı dost edinmeden sadece usulen yapılan dualar ve istekler sizce ne kadar makbul olur?

SONUÇ OLARAK;

Bu yazımızda sizlere İslam’a göre rızkın artması için yapılması gerekenler hakkında sizlere bilgi verdik. Sitemize abone olmanızı ve bizi takip etmenizi tavsiye ederiz… Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere… Esen kalın!