Rebiulahir ayı,kameri aylardan dördüncüsüdür.Bu ayda da her ay gibi namaz ve ibadetlere dikkat etmek gerekmektedir.

İslam ordularının düşmanlara karşı en çok zafer kazandığı aylardan biridir, bu açıdan bakılınca inananlara çokça müjde vardır.Her arabi ayda olduğu gibi ayın başında, ortasında, sonunda üç gün oruç tutulur.

Rebiulahir ayının 3. gecesi 4 rekat namaz kılınır.Her rekatta Fatiha süresinden sonra her hangi bir süre okunur.Namazdan sonra 40 defa ” Ya Allahü Ya Bediu “ okunur.
Anlamı: Ey Allah! Ey eşsiz yaratan.” demektir.

Rebiulahir ayının 15 nci gecesi kuşluk namazından sonra 7 selamla 14 rekat namaz kılınır.Her rekatta Fatiha süresinden sonra 7 kere Alak süresi okunur. Alak suresin bilmeyenler “İhlas veya kevser ” süresini okuyabilirler.Namazdan sonra 60 defa şu dua okunur.

“Ya meliku temellekte bil melekûti,vel melekûti fi melekûtike ya meliku.”
“Ey yüce mülk sahibi! Sen bütün maddi-manevi âlemlerin sahiplendin.Manevi âlemler senin yüze alemin içerisinde gizlenmiştir.Ey yüce padişah.
Her kim bu namazı ömründe bir keere bile kılsa onun için özel bir manevi hal hasıl olur(mana aleminden hissedar olur) ve kendisine yetmiş bin yıllık iabdet sevabı yazılır.(Muhammed ibni Hatiriddin el-Cevahirul-hams,sh:53)