RAMAZÂN-I ŞERÎF AYIN da SON CUMA GÜNÜ KILINACAK KEFARET NAMAZI

Sual: Ramazan ayının son cuma namazından sonra kefaret-i namaz denilen dört rekâtlık namaz kılınırsa, bütün kaza borçlarının, affedileceği söylenmektedir. Bu, doğru mu?

CEVAP
Kefaret namazı kılmakla, KAZA BORÇLARI AFFEDİLMEZ. SADECE, NAMAZLARI VAKTİNDE KILMAMA VE GECİKTİRME GÜNAHLARI İÇİN, YAPILAN TEVBENİN KABULÜNE VESİLE OLUR.

S. Ebediyye kitabında şöyle bildiriliyor:
Kefaret-i namaz ve mübarek zamanlarda yapılan diğer ibadetler, kaza edilmiş olan farz namazların, kazaya bırakma ve kazasını geciktirme günahlarının affolması maksadıyla yapılan tevbenin, kabul olması içindir. Yoksa KILINMAMIŞ NAMAZLAR, KAZA EDİLMEDİKÇE, HİÇBİR SURETLE AFFOLMAZ. Nitekim oruç kefareti de, oruç borcunu ödemiyor. Gün sayısınca orucun ayrıca kaza edilmesi de lazım oluyor.

NAMAZA NASIL NİYET EDİLİR VE KILINIR KILINIR ?
Bu namaz, 4 rekât olarak kılınır.
Kazaya bıraktığım ve kazasını geciktirdiğim namazların günahlarının affolması için, kefaret namazı kılmaya! diye niyet edilir.
Her rekâtında, bir Fatiha, bir Âyet-el kürsi ve 10 Kevser suresi okunur Cuma namazından sonra, ikindi namazına kadar kılınır.

Aynen ikindinin sünneti gibi kılınır. Ondan tek farkı, her rekâtın kıyamında Fatiha’dan sonra 1 Âyet-el kürsi ile 10 Kevser sûresi okunur. Diğerleri aynıdır. Âyet-el kürsîden ve Kevser’den önce Besmele okumak gerekmez, okunsa da zararı olmaz.