21 den 30 na kadar On gün:
Yâ Atikârrikâb” diye en az yüz kere tesbih çekilir.

100 defa aşağıdaki kadir gecesi duası okunur

“Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhibbül affe fa’fü anni”
“Allah’ım! sen affedicisin,affı seversin beni affeyle”