Ebû Hureyre(r.a)’dan rivayet edilen bir hadis-işerifte Rasûlüllah(s..av) şöyle buyurmuştur.
“Beni hangi iş üzdüyse mutlaka cebrâil(a.s) bana görünüp ‘Yâ Muhammed’ Allah’a hakkıyla kendisine tanzimde bulunamadığını itiraf et.Ardından O’nu yücelterek vasıfla ve ve şu duayı oku.

Yüceltmek:”Dediler ki: “Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın.” (Bakara Suresi,32)

Örneğin: Ey Rabbim Sen yeri göğü eşsiz bir şekilde yaratan yüceler yücesisin.Ey celal ve ikram sahibi.Ya Erhamer Rahimin.. gibi sözler  ve vasıfları ile öğülür yüceltilir.
Okunacak Dua:
“Tevekkeltü alâ el Hayyillezii La Yamüütü vel Hamdü Lillahillezi Lem Yettehiz veleden ve lem Yeküllehü Şeriikün fil Mülki ve lem Yeküllehü Veliyyün Minezzülli Ve Kebbirhü tekbiiraa.”