Ömründe bir defa dahi olsa okuyarak”Bin köle bin âzadı makbul Hac sevabı kazandıran” Tesbih

Ömründe bir defa,yılda bir kere dahi olsa bin köle azadına ve bin makbul hacca denk Tesbih
Hadis şerifte naklolunduğuna göre;
“Musa Aleyhisselam bir gece sabaha kadar Allâh’a ibadet etti,bundan dolayı kendisini beğenince Allah-u Te’âlâ ona bir şey göstermek istedi.Bir kere denizin kenarında sahilde yürürken bir kurbağa ona ” Yâ Musâ! Dün geceki ibadetini çok begendin her halde,oysa ben dörtyüz senedir Allâh’ı tesbih ve takdis ediyorum’ dedi.Bunun üzerine Musâ Aleyhissela: ” Seni konuşturan Allâh aşkına tesbihinin ne olduğunu bana söylermisin’ deyince o; şöyle zikrediyorum;

“Subhâne men yusebbehu lehû fî lucecil bihâr. Subhâne men yusebbihu lehû mâ fîl ardil gıfâr. Subhâne men yusebbehu lehû alâ ruusil cibâl. Subhâne men yusebbehu lehû bikülli şefetin ve lisân.”

“Denizlerin dalgalarında tesbih edilen Zât’ı tesbih ederim,boş arazide(çöllerde) bulunan her şeyin Kendisini tesbih ettiği Zât’ı tesbih ederim,dağların tepelerinde Kendisi tesbih edilen Zât’ı tesbih ederim,her dudak ve dil ile tesbih edilen Zât’a tesbih olsun.” dedi.
Sonra Nebi aleyhisselam şöyle buyurdu:” Her kim bu tesbih ile günde bir kere yahut ayda bir defa veya senede bir defalığına da olsa Allâh’ı tesbih ederse Allâh-u Teâlâ ona İsmâil’in nesilnden bin köle âzad etmiş,yada bin makbul hac yapmış kadar sevap yazar.
Kaynak:(Sâlih ibni Abdillâh el-imâd,Büstünü’l-fukarâ ve nüzhetü’l-kurrâ,1/220;Faf^ri,Nüzhetü’l-mecâlis,2/286)

  Ömründe bir defa,yılda bir kere dahi olsa bin köle azadına ve bin makbul hacca denk Tesbih Hadis şerifte naklolunduğuna göre; “Musa Aleyhisselam bir gece sabaha kadar Allâh’a ibadet etti,bundan dolayı kendisini beğenince Allah-u Te’âlâ ona bir şey göstermek istedi.Bir kere denizin kenarında sahilde yürürken bir kurbağa ona ” Yâ Musâ! Dün geceki ibadetini çok […]