Değerli ziyaretçimiz, Namaz ibadetlerimizin sonrasında okunacak dua konusunda şu rivayetleri sizlerle paylaşmak isteriz.

Rasulullah efendimiz (s.a.v) sellemin biz ümmetine her namazdan sonra okumamızı tavsiye ettiği duayı aşağıda zikredeceğiz: Hazreti Enes (r.a) dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Efendimiz (s.a.v) hazretleri şöyle buyurdu:

’’Her kim her farz namazların arkasından Ayetül_Kürsi’yi okursa öteki namaza kadar (maddi ve manevi bütün belalardan) korunur ve bunu yapmaya ancak peygamberler sıddık ve şehit devam eder”. Beyhaki, Şuabul-İman:2/459,No:2396)
Başka bir rivayette ise:

Ebu Umametel _Bahili (r.a) dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Efendimiz (s.a.v) hazretleri şöyle buyurdu:“Her kim her farz namazın arkasından Ayetül_Kürsi’yi okursa onunla cennete girmek arasında ancak ölüm vardır”. Yani öldüğü gibi cennete girer. (Nesai, Amelül _Yevmi Vel_Leyle:100)