Okunuşu: “Allahümmeğfirlî mâ kaddemtü vemâ ahhartü vemâ esrartü venmâ a’lantü vemâ esraftü vemâ ente a’lemü bihi minnî entel mükaddimü ve entel muahharu lâ ilâhe illâ ente.”

Meali: “Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve aşikâr işlediğim bütün hata ve günahları, Senin benden daha iyi bildiklerini de bağışla. İlerleten Sensin, gerileten de Sensin. Senden başka İlâh yoktur.”

Peygamber Efendimiz (asm) her zaman bu duayı okurlardı. Her kim bu duayı okursa günahlardan temizlenip, rıza-ı İlâhiyeye nail olur.