KURBAN Kesemeyenlerin Bayramın 1. Günü Kılacakları NAMAZ

Kurban kesmeye mâlî vaziyeti müsâit olmayanlar, bayramın birinci günü öğleden sonra 6 rek’at namaz kılarlar.
Namaza şöyle niyet edilir:
“Yâ Rabbî, âciz kulun kurban kesemedi. Kurban yerine şu vücûdumu huzûrunda yere sererek kurban ediyorum. Beni de kurban kesenler meyânına kabûl eyle. Allâhü Ekber”
1’inci rek’atte: 1 Fâtihâ-i şerîfe, 1 “İnnâ enzelnâhü fi leyletil-kadr…”
2’nci rek’atte: 1 Fâtihâ-i şerîfe, 1 “İnnâ a’taynâkel-kevser…”

3’üncü rek’atte: 1 Fâtihâ-i şerîfe, 1 “Kul yâ eyyühel-kâfirûn…”
4’üncü rek’atte: 1 Fâtihâ-i şerîfe, 1 İhlâs-ı şerîf

5’inci rek’atte: 1 Fâtihâ-i şerîfe, 1 “Kul eûzu birabbil-felak…”
6’ncı rek’atte: 1 Fâtihâ-i şerîfe, 1 “Kul eûzu birabbin-nâs…”
okunur.
Her 2 rek’atte bir selâm verilir.