Kadir Gecesi’ne Eriştiren Zikir.Allah’ım cümlemize nasip etsin

Zührî (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Her kim üç (3) kere:

لا اله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم

“Lâ ilahe illallâh el-halimül kerim, Subhanellâh Rabbis semavatis seb’î ve Rabbil Arşil Azîm.”

Halîm ve Kerîm olan (Kullarına ceza vermekte aceleci olmayan ve çok büyük lütf-u kerem sahibi olan) Allâh-u Te’âlâ’dan başka hiçbir ilâh yoktur. Yedi kat göklerin Rabbi ve büyük Arş’ın Rabbi olan Allâh’ı (tüm noksan sıfatlardan tenzîh ve) tesbîh ederim.” derse, Kadir Gecesine yetişmiş kimse gibi olur.”

(Taberânî, el-Câmi’u’l-kebîr; Dûlâbî, İbni Asâkir, Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl, no:3867, 2/226, Tefsîru’s-Sâvî, 4/341)

kadir-gecesine-eriştiren-zikir-768x804