‘İSLAM’ KELİMESİNİN ANLAMI

İslam Arapçada “s-l-m” kökünden türemiştir ve “barış” kelimesiyle aynı anlama gelir.Bakara Suresi’nin 208. ayetinde: “Ey iman edenler, hepiniz topluca “barış ve güvenliğe (Silm’e, İslam’a) girin…” diye bildiriliyor.Yani İslam, insanlara huzur ve barış dolu bir hayatı sunmak için Yüce Yaratan tarafından indirilmiş bir dindir.

DİN NİÇİN GEREKLİDİR?

Bir Yaratanın varlığına ve kendisinin yoktan yaratıldığına inanan bir insanın ilk yapması gereken Yüce Yaratanın ondan istediği şeyleri öğrenmek olmalıdır. Işte bunu da ancak Allah’ın insan için yarattığı dinde bulur. Kuran’da Rabbimiz dine uymanın çok kolay oldğunu ve ancak dine uyanların kurtulacaklarını söylüyor.

İSLAM DİNİNDE ZORLAMA VEYA BASKI VARMIDIR?

Bazı insanlar İslam dinini baskıyla bağdaştırırlar. Bu konuyla ilgili çok sayıda hikaye duymuşuzdur fakat Kutsal Kitaptaki “Dinde zorlama (ve baskı) yoktur. ” ayeytten açıkca anlayabileceğimiz üzere hiç bir insan inanmaya zorlanamaz. İnananların vazifeleri insanları samimiyetle kendi inançlarına çağırmalarıdır. Hidayeti Allah ancak dilediğine verir.

DİNİ YAŞAMAK NASIL OLUR?

Allah’a inanan ve O’na gönülden itaat eden insanlar, yaşamlarını Allah’ın Kuran’daki tavsiyelerine uygun olarak düzenlerler. Dini yaşayan insan, vicdanının gösterdiği doğrulara uyarak yaşamını sürdürür ve içindeki negatif ses olan nefsinin kötü olarak emrettiği herşeyi bırakır. Yüce Yaratan insanları dini yaşama fıtratı ile yarattığını Kuran’da bize şu şekilde bildirir:

Öyleyse sen yüzünü Allah’ı birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah’ın o fıtratına çevir; ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah’ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak insanların çoğu bilmezler. (Rum Suresi, 30)