İSA A.S.’IN DUASI( Dünya ve ahiret isteklerinin kabulü”

Yahudiler Hazreti İsa Aleyhisselam’ı öldürmek için toplandıklarında Cebrail Aleyhisselam gelip bu duayı ona öğretti.Allah Teâlâ İsa Aleyhisselam’ı onlara  göstermeyip yüksek makama kaldırdı.

Peygamber (a.s) buyuruyor ki;

” Ey Beni Haşim ve ey beni Menaf! bu dua ile Rabbimize dua ediniz ki,Muhammed’in nefsi yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki,her kim bu duayı okursa Arş-ı A’lâ ve yedi kat gökler ve yedi kat yerler titrer.Allah Teâlâ meleklerine emreder ve şöyle buyurur; “Kulumun gerek dünyaya ait gerekse ahirete ait istekleri yerine getirdim,şahit olun.”

Faziletli dua budur;

“Bismillâhir rahmânir rahıym.Allâhümme inni es’elüke bismikel ehadil eazz.Ve edükellâhümme bismikel kebiril müteâlillezi meleel erkâne küllehâ en tekşife anni mâ asbahtü ve mâ emseytü fih.”

(Nüzhetü’l-Mec3alis,c,1 sh:72)

Kaynak: Sırrul esrar dualar.

Yahudiler Hazreti İsa Aleyhisselam’ı öldürmek için toplandıklarında Cebrail Aleyhisselam gelip bu duayı ona öğretti.Allah Teâlâ İsa Aleyhisselam’ı onlara  göstermeyip yüksek makama kaldırdı. Peygamber (a.s) buyuruyor ki; ” Ey Beni Haşim ve ey beni Menaf! bu dua ile Rabbimize dua ediniz ki,Muhammed’in nefsi yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki,her kim bu duayı okursa Arş-ı A’lâ […]