Hümeze suresi ile nazar değmiş kişiye 3,5,yada 7 defa okunması  nazarı ortadan kaldırır.

Hümeze suresini iftiraya uğrayan kişi 21 defa okursa iftradan kurtulur.

Bismillahirrahmanirrrahıym

  • Veylül li külli hümezetil lümezeh.
  •   Ellezıcemea malev ve addedeh
  •   Yahsebü enne malehu ahledeh
  • Kella le yümbezenne fil hutameh
  •  Ve ma edrake mel hutameh
  • Narullahil mukadeh
  •   Elleti tettaliu alel ef’ideh
  •   İnneha aleyhim mü’sadeh
  • Fi amedim mümeddedeh