Hidayetin anlamı doğru yolu göstermek.

İrşat etmek. Rehberlik yapmak, hakkı hak, bâtılı bâtıl görüp doğru yola girmek, bâtıldan ve dalâletten uzaklaşmak demektir.

Allahu tealadan hidayete (doğru olana) erişmek için aşağıdaki şekilde dua edebiliriz.

Okunuşu: “Elhamdü lillahillezi hedana li haza ve ma künna li nehtediye lev la en hadenellah” [A’raf 7/43]

Anlamı : “Bizi buraya (bu hidayet yoluna) eriştiren Allah’a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi, biz doğru yolu bulamazdık.”

Amin