Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in (r.a) yakın olmayı istedikleri ve birbirlerinden kıskandıkları dedeleri: Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) için giriştikleri rekabet..

Hz. Hasan (r.a), dayısı Hind ibn-i Ebî Hâle’ye (r.a.) muhterem dedesinin hilye-i şerifini ve ahlâkını sormuş, tafsilatlıca bilgi almıştı. Kendisi diyor ki:

“Bu bilgileri bir müddet Hüseyin’den gizledim, sonra anlattım. Bir de baktım ki o beni geçmiş, aynı şeyleri babamız Hz. Ali’ye sormuş. Eve girişlerini, oturuşlarını, çıkışlarını, şekil ve şemâillerini hep sormuş, sormadık hiçbir şey bırakmamış… (İbn-i Sa’d, I, 424)

İki kardeş arasında tatlı bir rekâbet olduğu görülüyor. Ama merhametleri gâlip geliyor, dayanamayıp bir müddet sonra öğrendiklerini birbirlerine anlatıyorlar. Her biri Allah’ın Resûlü’ne daha yakın olmayı istiyor, âdetâ O’nu birbirlerinden kıskanıyorlar.

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Hz. Hasan Ve Hz. Hüseyin’den 111 Hayat Ölçüsü, Erkam Yayınları