hacet-duasi-a-z-gumushanevi-1000ihlas-300x225

Kimin mühim bir işi olurda Hayırlı sonuçlanmasını isterse 1000 (bin) defa ihlas-ı şerifi ve
her (100) de de aşağıdaki duayı bir defa okusun Allah’ın izni ile muradına kolayca ulaşır,Düşmanın kahrı ve zalimin zulmünden kurtulmak içinde aynı terkip uygulanmalıdır.

Bismillâhirrahmannirrahıym
Allâhül fe’alü fil ümûri külliha Allahümme salli ala seyyidina muhammedin salâten tesılü ilâ fülânin tahzifühû hazfen yâ kaviyyü yâ kâhiru yâ azizü yâ zel intikâmi yâ zel batşiş şedidi yâ seriallezi lâ yütâkuntikâmühû huz hakkıy min fülânin bi hakkı cibrile emînike alâ vahyikel mütâı fî seb’ı semâvâtikel münzili li kerâmâtiken nâsırı li evliyâikel müdemmiri li a’daik.
Allahümme demmir vitrahû vehbıt erkânehû yâ kaviyyü yâ kaviyyü yâ allahü yâ allahü yâ allahü bi hakkıl hıdrı aleyhisselâm.