Celcelutiyye duasının bir beyti olan bu beyt anlamından da anlaşılacağı gibi her hangi biriş yada istek..dileğin en kısa zamanda olması için okur.Sayısı yoktur.3-5-7-21-41 yada 101 okunabilir.

Dua:” Elâ vakdi yâ rabbâhü bin nûri hâceti.Bi nûri eşmehın celyen serîan kadinkadat.”

Manası: “Ey bu milletin Rabbi olan Allah’ım! Sen Nur ile ihtiyacımı yerine getir.Öyle bir nur ki;tecellisi seri olur.Ve hemen iş biter.”