Celcelûtiyye duasının beytlerinden olan aşağıdaki beyti gece gündüz her vakitte okumaya devam eden kimsenin Allah duasını kabul eder ve hacetini yerine getirir.Onuhayırlı işlerin bütün çeşitlerien nail eder.Allah kalbini düzeltir.Bütün isyanlardan tevbe etmeyi nasip eder.

Okunacak Beyt:”Fe yâ hayra mes’ûlin ve ekrame men a’tâ.Ve yâ hayra me’mûlin ilâ ümmetin halet.Anlamı:”Ey kendilerinden dilekte bulunanların en hayırlısı ve ihsan edenlerin n hayırlısı;Ey umut edilenlerin en hayırlısı,Sen gelmiş geçmiş bu ümmete rahmet eyle!”(Onları başarılı kıl)Bu beyt 17 defa okunur ve “Kale rabbiş rahli ve sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahü kavli” ayetlerini yazar üzerinde taşırsa ..O kişi hangi ihtyaca yönelirse muhakkak Yüce Allah o haceti yerine getirir.Bu hacet ne kadar zor olursa olsun kendisine kolay gelir.En iyisini Allah bilir.”

Kaynak:Celcelûtiyye manevi zırhı -Pamuk yayıncılık)