Hz.Enes(r.a)’dan rivayetle,Allah Rasulü(s.a.v) buyuruyor;

“Bir kimsenin Allah(c.c)’den  veya herhangi bir kimseden bir dileği olursa, o kimse önce 2 rekat namaz kılsın.Sonra Allah’a Hamd etsin,Rasulüne salat ve selamda bulunsun,arkasından şu duayı okusun.Yüce Allah,o kimsenin dileğini yerine getirir.

Okunacak Dua:

” Lâ ilâhe ilellâhül hâlimül kerim.Sübhânellâhi rabbil arşil azıym.Vel hamdü lillâhi rabbil âlemin.Es’elüke mûcibati rahmetik.Ve azâime  mağfiretik.Vel ğanimete min külli birr.Ves selâmete min külli ism.Lâ teda li zenben illâ ğafarteh.Ve lâ hemmen illâ feracteh.ve lâ hâceten hiye leke rıdân illâ kadaytehâ yâ erhamer râhımin.”

Manası:”Allah’tan başka ilah yoktur.Ancak Halim,Kerim olan Allah vardır.Büyük Arş’ın Rabbi olan Allah’a tesbih ve noksan sıfatlardan tenzih ederim.Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.Sen’den rahmetinin gereği olan şeyleri nasip etmeni diliyor ve istiyoruz.Keza bağışlmanı celbedecek gayretler,her hizmetten hayırlı sonuçlar,her yanlıştan esenliğe çıkış diliyoruz.(Bunları bize nasip eyle Allah’ım!).Günahın bağışlanır olanını,sıkıntının feraha erenini,ihtiyacın Sende bitenini.Sen’inrızan dahilinde olanını diliyoruz.Ey acıyanların acıyanı olan Rabbimiz’”

Amin