Ahmed Deyrebi hazretleri buyuruyor ki;Kim aşağıdaki duayı(118) defa okursa bi iznillah dileği Allah Teâlâ tarafından kendisine bahşolunur.(Deyrebi,4)

“Bismillahirrahmanirrahiym.allahümmeinni esselüke bifadli bismillahirrahmanirrahiym ve bi hakki bismillahirrahmanirrahiym ve bi heybeti bismillahirrahmaniiahiym ve bi menzileti bismillahimanirrahiym irfa kadri ve yessir emri vesrah sadri ya men hüve kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf elif lam mim elif lam mim sad elif lam mim ra ha mim allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü bi sirril heybeti vel kudrati ve bi sirril ceberüti vel azameti ic alni min ibadikel müttekiyne ve ehli taatikel mühibbine vef al li (burda istenilen hacet soylenir)ya rabbel alemin ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn”