Abdullâh ibni Amr(r.a)’dan rivayet edilem bir hadis-i şerifte Rasûlüllah(s.a.v)

Güneş doğmanadna ve batmadan 100 defa
“Sübhanellahü ve bihamdihi”
“Allâ-u Teâlâ’yı tesbih ederim ve O’na hamdederim.” derse( bu zikir) yüz deve(kurban etkem)den daha üstün olur.
Kaynak:(Deylemei,Taberani,Müsnedü’ş-Şâmiyyin,no:516, 1/296

2