Günahsız ölmeye vesile olan tesbih

Bu hadisi şrifin müjdesi bir gün içinde kim bnunu okursa veya gece içinde okursa yahur bir ayıniçind eokursa veya okuduğu gün ölürse veya okuduğu gece ölü gece ölürse veya okuduğu ay içinde ölürse,günahı affedilmiş olarak Günahsız ölür.

(Hatib,Târihu bağdad.no.597,3-181,Nesâi es-Sünenü’l kübra,no;9773)
“İşte her kim bu kelimeleri öleceği zaman söylerse(cehennem) ateş’i ona dokunmaz.
(İbnu Mace,edeb,no:3794)
Okunacak tesbih:
Lâ ilâhe illallâhu vahdehu ve Allahu ekber
Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerike leh
Lâ ilâhe illallâhu lehü’lmülkü vekehü’lhamd
Lâ ilâhe illallâhu ve lavlevelâ kuvvete illa billâh.