Allah Resûlü’nün sevdiği bir yemek yap!

Ümmü Râfi’ Selmâ (r.a); Peygamber Efendimiz’in hizmetkârı, aynı zamanda oğlu Hz. İbrahim ile torunları Hz. Hasan ile Hüseyin’in de ebesiydi. Tıpkı Selmâ gibi, kocası Ebû Râfi’ de Peygamber Efendimiz’in hizmetkârıydı. Üç genç sahâbî Hz. Hasan, Abdullah bin Abbâs ve Abdullah bin Ca’fer (r.a), Selmâ’nın Fahr-i Âlem Efendimiz’e hizmet ettiğini, bu sebeple onun hangi yemeği sevdiğini çok iyi bildiğini düşünerek evine gittiler ve ondan kendilerine Resûlullah Efendimiz’in sevdiği bir yemek yapmasını istediler. Bunun üzerine Selmâ Hanım onlara:

“‒Yavrularım! Bugün siz o yemeği sevmezsiniz ama!” diyerek kalktı; bir miktar arpayı el değirmeninde öğüttü; unun kepeğini savurdu ve ondan ekmek yaptı. Katık olarak da, üzerine birkaç biber serpiştirdiği zeytinyağını getirip sofraya koydu ve:

“‒İşte Peygamber Efendimiz bunu severlerdi.” dedi. (Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebir, XXIV, 299/759; Heysemî, X, 325)

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Hz. Hasan ve Hüseyinden 111 Hayat Ölçüsü, Erkam Yayınları.