Düşmanı zelil etmek için güneş doğmadan (100) defa “Yâ Müzillü celle celalühü”  okuyan kimse düşmanını zelil eder.

Bu ismi şerifi  her gün (770) defa ” Yâ Müzillü celle celalühü”  diye okuyan kimse düşmanını hezimete uğratır.Salı günü merih saatinde veya her günün merih saatinde okunması daha etkili olur.

Düşmana karşı savaşan asker ” Yâ Müzillü celle celalühü” diye okuyarak savaşırsa,Allah Teâlâ karşısındaki  düşmanı helak eder.

Her  kim 7 gün (1000) defa “Yâ Müzillü celle celalühü”  okursa,düşmanın şerrinden malını ve canını korumuş olur.

Kaynak:Esmaül Hüsna’dan sırlar(Arif Pamuk)