Abdullah ibni Amr ibnni’l-Âs(daıyalahu Anhüma) ‘dan rivayet edil hadisi şerifte Rasûlüllâh (s.a.v) şöyle buyurmuştur.
“Her kimin Allâh-u Te’âlâ’dan bir isteği bulunursa,çarşamaba,perşembe,cuma günleri oruç tutsun.Cuma günü olduğu zaman(gusul alıp) temizlenip cuma namazına gitsin,sonra az yada çok (imkanı nisbetinde) sadaka versin.
Cuma namazını kıldıktan sonra(en sonunda noktalı yerde istediği şeyi söylerek) şu duayı okusun.

Cuma namazından sonra okunacak hacet duası;

“Allâhümme innî es-elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve âlimul ğaybi veşşehâdetirrahmânurrahîm. Es-elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Ellezî lâ te’huzühû sinetüvvelâ nevvm. Ellezî mele-et azametühüssemâvâti vel ard. Ve es-elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Anet lehül vücûhü ve haşeat lehül asvâtü ve zellet lehül kulûbü min haşyetih. En tüsalliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ seyyidinâ Muhammedin ve en tü’tıyenî hâcetî ve hiye….”

Manası;
“Ey Allah! şüphesiz ben Senden, Senin isminle, Rahman olan Allâh’ın adıyla istiyorum..(Zirâ) o öyle bir Allâh’tık ki O’nda başka (ibadete layık) hiçbir ilâh yoktur.Gizliyi de,görüneni de bilendir.Dünyada mümin-kafir ayırmaksızın her yarattığına son derece acıyan ve gerçek manada sadece kendisi nimet veren,Rahman da(âhirette yalnız iman edenleri son derece esirgeyen) Rahimde ancak O’dur.
Ya Rabbi! Senin adın,O rahman ve Rahim olan Allah’ın adı hatırına Senden istiyorum.Allah ki Ondan başka hiçbir ilah yoktur.O hep var olan,Hayy’dır ve kainatı var edip yöneten Kayyum’dur.
Öyle Allah ki ne uyku öncesinde bir gevşeme,ne de uyku kendisini tutmaz.O zat ki O’nun azameti gökleri ve yeri donatmıştır.
Ey Allah! Senin adın,Rahman ve Rahim olan Allah’ın bahşına Senden istiyorum.Allah Öyle Zat’tır ki O’ndan başka hiç bir ilâh yoktur.O’nun haşyetinden dolayı yüzler onun için eğilmiş,saygı ve korkudan dolayı,O’nun için tüm sesler kısılmış ve kalpler O’na boyun eğmiştir.
Ya Rabbi! Ben Senden Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in Ehl-i Beyti’ne salat etmeni ve benim hâcetimi vermeni istiyorum….”
Kişi bunu yapınca inşallah onun duası kabul edilir.
Bu dua hakkında; “Bu duayı sakın aklı kıt olanlarınıza öğretmeyin ki ,hiç kimse bununla umumi anlamda her hangi bir günah yada hususu manada yakını akraba ile ilişkiyi kesme hakkında dua etmesin.Zira bu dua o kadar tesirlidr ki her istedikleri olabilir,buna sebebiyet vermeyin.”
Kaynak:Zıyaüd-din el Mukdisi,Kitabbu’l-uddeli’l-kerbi ve şidde.No;43,sah;86-87)