İbni Hibnân Cuma namazından sonra (100) kere aşağıdaki tesbihi yapannı Allahu Teâlâ zengin edeceğine dair şu hadis-i şerifi zikretmiştir.

Okunacak tesbih” Sübhanallahi ve bi hamdihi sübhanallahil aziym ve bi hamdihi estağfirullahe.” Fazla vakti olmayanlar şu şekilde de okuyabilirler.” Sübhanallahil aziymi ve bi hamdihi” demekle de yetinebilirler.Zira sahib-i “Hidayi” Muhammd İbni Ahmed ibni Abdillah e hatibi(Rahimehullah)dan senediyle birlikte bu şekilde bir hadis-i şerif zikredilmiştir.Dolayısiyle insan kendi vaktine göre hareket edebilir.

Kaynak Dualarım kitabı(Ahmet Mahmut Ünlü)