Arif Seyyid Kuraşi(k.s) diyor ki:

Arif seyyid şeyh Ebu’r-Rebi Süleyman(k.s):“Ey Arif! Sana öyle bir dua öğreteceğim ki,Allah’ın izni ile her maksadına kavuşursun.Bu duayı her ihtiyaç sahibine öğret.”  dedi.

Bunun üzerine bana şu duayı öğrettiler.

her-maksada-300x86

 

 

 

“Yâ Allahü yâ Vâhidü yâ ehadü enfıhni minke bi nefhati hayrin inneke alâ külli şey’in kadir.”