Zengin olmak için öncelikle Allahtan hayırlısını isteyip çok çalışmak gerekmektedir. Öncelikle çalışıp daha sonrasında ise Allahtan dualar ile yardım istemeliyiz.

Okunuşu:”Ya Hamide’l-fiali ze’l-menni ala cemil halkıhi bi lutfihi.”

Anlamı :”Ey bütün işleri yerli yerinde, lutfu ihsanıyla bütün yarattıklarına minnet ve nimetler ihsan eden Allah’ım banada fazlından nimetler ihsan eyle.”

Rızkınızın genişlemesini ve kazancınızın artmasını isteyen kimseler, sabah namazının sünneti ile farzı arasında,

9 Ayetü’l-Kürsi okunur.

Ayet-el Kürsi Okunuşu (9 kez okunur)

Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kürsi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

Ayetel Kürsiden sonra 19 Besmele-i şerife okunur.

Bismillahirrahmânirrahîm

Besmeden sonra ise aşağıdaki dua okunur:
“Ferdün, Hayyün, Kayyumün, Hakemün, Adlün, Kuddusün. Aneti’l-vücuhu li’l-Hayyi’l-Kayyüm. Ve terzüku men teşaü bi ğayri hisab.”

Sonra 100 kere şu dua okunur;

Okunuşu: ” Sübhanallahi ve bi hamdihi, sübhanallahi’l-azimi ve bi hamdihi. Estağfiru’llahe’l-azim ve etubü ileyh.”

Anlamı : “Hamd ederek Allah’ı tesbih ederim. Yine hamd ederek her türlü büyüklük sahibi Allah’ı tesbih ederim. Yüce Allahtan bağışlanmamı diler, Ona tevbe ederim.”

Amin