Ben kulumun zannı üzereyim hadisi bir kutsi hadistir. Hazreti Ebu Hüreyre naklettiğine göre Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Ben, kulumun benim hakkımdaki zannına göreyimdir.”

Bu hadisin Kaynağı: (K.S.5849 C.16 B.1993 alıntıları Buhari, Tevhit 35, Müslim, Zikr 1, (2675), Tirmizi, Züht 51, (2389)