Arefe günü okunacak dua ve tesbihler

Arefe günü;
100 istiğfar
100 salavat
100 İhlas süresi
100 ” Lâ İlahe illallâhü vahdehû lâ şerike leh.Lehü’l-Mülkü ve lehü’l-hamdü bi yedihi’l hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir.”
“Bir olan şeriki bulunmaya Allah’tan başka ilah yoktur.Mülk O’nu,hamd O’na mahsustur.Hayr O’nun kudret elindedir.Her şeye gücü yetendir.”
100 salavat
“Ey meleklerim! bu kulum beni zikretti,İhlası okudu.Ondan sonra Peygamberime salat-ı şerif getirdi.Ben bu kuluma ne iyilik yapsam azdır.Hatta bu kulum hacaları kabul olmayanlar içinn” Yâ Rabbi hacaların kabul buyur.” dese de onu da kabul ederim.
Yukardaki söylenenleri Arefe günü sabah erkenden okumalıdır.Aksi halde şeytan unutturup insanın okumasına mani olur.